خدمات کلیم و ادعا

از زمان شروع فرایند مناقصه تا زمان تسویه حساب نهایی با پیمانکار، به دلایل متعدد ناشی از عملکرد کارفرمایان محترم یا سایر عوامل منتسب به آنان، ممکن است خسارات یا ضرر و زیان به پیمانکار وارد شود. این خسارات و ضرر و زیان می‌تواند به صورت مالی، زمانی، معنوی و … باشد. معمولاً پیمانکاران محترم در هنگام اجرای کار یا پس از آن، با شناسایی منابع خسارت، گزارشی تحت عنوان ادعا یا کلیم (Claim) ارائه داده و خواستار منظور نمودن حقوق ضایع شده خود می‌گردند.

در بسیاری از اختلافات، مشاهده می‌گردد که پیمانکاران محترم، کلیه عوامل منجر به خسارت را به درستی تشخیص نداده و یا اینکه نتایج و خسارات وارده را به دلیل عدم آشنایی با حقوق قانونی خود، به صورت کامل مکتوب نکرده و لذا حق خود را کامل مطالبه نمی‌­نمایند. با توجه به این توضیحات، تهیه گزارش ادعا می‌بایست توسط یک تیم حرفه‌ای انجام شود؛ زیرا در مرحله اول، می‌بایست کلیه عوامل منتج به خسارت مشخص و سپس با توجه به تأثیر آن عوامل، نوع و مقدار خسارت با توجه به قرارداد و قوانین آمره کشور مشخص، کمی و قابل مطالبه گردد. لازم به توضیح است که بعضاً پیش آمده که کارفرمایان محترم به دلیل عملکرد نادرست پیمانکار یا عوامل وی، مجبور به تهیه پکیج ادعا می­‌گردند که البته معمولاً کمتر دیده می‌شود.

ما با توجه به تجربه چندین ساله اجرایی، تهیه و تنظیم قرارداد های ساخت، آمادگی داریم گزارش ادعای جامع خسارات و ضرر و زیان (Claim) را با کیفیت مطلوب برای شما عزیزان تهیه نموده و از آن دفاع نماید.

همچنین هر یک از طرفین قرارداد، می­‌تواند در صورت طرح ادعا توسط طرف مقابل، در صورتی که طرف مقابل را عامل و بانی خسارات و ضرر و زیان بداند، پکیج ادعاهای خود را در مقابل ادعاهای مطرح شده توسط طرف مقابل تهیه و برای ایشان ارسال نماید. تهیه ادعای متقابل لزوماً در پاسخ به خواسته‌های مطرح شده توسط طرف مقابل نیست و می‌تواند عوامل دیگری که منجر به خسارت و ضرر و زیان شده‌اند را نیز شامل گردد.

ما آمادگی داریم در کنار کارفرمایان محترم، نقشی موثر در پیشگیری و ابطال ادعاهای واهی برخی پیمانکاران و کلیم متقابل (Counterclaim) داشته باشد.