خدمات BIM (خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت)

خدمات ما در مرحله طراحی

در این بخش تمرکز بر انجام درست و دقیق طراحی پروژه است. همان گونه که می دانیم، بسیاری از مشکلات یک ساختمان ،ریشه در مرحله طراحی دارند و اشتباهات و نواقص موجود در اسناد و نقشه های طراحی، باعث ایجاد خسارتهای مالی و زمانی در مرحله ساخت می شود. هرچه طراحی دقیق تر، کامل تر، و در تطابق با خواسته های کارفرما صورت گیرد، اجرای آن ارزانتر ،سریعتر و روانتر است، به عبارت دیگر گرهی که با دست باز می شود را نباید به دندان سپرد .

خدمات ما

۱-ایجاد شبکه الکترونیکی و تعریف سازمان کاری و دسترسی متخصصان برای طراحی پروژه
۲-تهیه مدل سه بعدی دیجیتالی فاز ۱از تمام سیستمهای معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
۳-سازگار کردن نقشه های سیستم های مختلف ساختمان در فاز ۱و بررسی کدهای ساختمانی
۴-تهیه مدل سه بعدی دیجیتالی فاز ۲سیستم های معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
۵-سازگار کردن نقشه های سیستمهای مختلف پروژه در فاز ۲و بررسی کدهای ساختمانی
۶-تهیه کلیه اسناد فاز یک و دو پروژه برای استفاده در مرحله اجرا
۷-تهیه فهرست مقادیر مصالح (متره) ) (Quantity Take offو برآورد هزینه ساخت
۸-ایجاد سرور مرکزی و پایگاه داده اطلاعات کل پروژه و تعریف دسترسی افراد CDE

 

خدمات بیم برای معماران

خدمات ما در مرحله ساخت

اجرای پروژه های ساختمانی در کشور ما، به دو دلیل بسیار عقب مانده است: نخست اینکه پروژه ها یک محصول بومی است و نمی توان آنرا به کشورهای دیگر صادر کرد یا از آنها وارد نمود، بنابراین انتقال تکنولوژی به سختی اتفاق می افتد. دوم اینکه ساختمان محصولی منحصر به فرد است و امکان ایجاد یک خط تولید انبوه صنعتی وجود ندارد . استفاده از تکنولوژی های قدیمی و عدم کنترل و مانیتورینگ دقیق اجرا، معمولا فرآیند ساخت را طولانی، پر هزینه و پر تنش می کند. آنچه تکنولوژی بیم در مرحله اجرا به ارمغان می آورد، کنترل و پایش، شفافیت و زمانبندی دقیق و سلسله مراتب درست انجام ریز فعالیتها است. 

خدمات BIM

۱-مدلسازی تمام نقشه ها و اسناد پروژه در سیستم بیم
۲-هماهنگی و یافتن برخوردها و نواقص سیستمهای معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و ارایه گزارش به مشاور طراح و درخواست اصلاحات لازم
۳-ایجاد یک دفتر مرکزی اطلاعات پروژه به صورتی که تمامی گروه های اجرایی و نظارتی
اطلاعات لازم را از آن تهیه کنند
۴-استخراج تمام نقشه های اجرایی لازم برای پیمانکاران از مدل سه بعدی
۵-اتصال برنامه زمان بندی اجرایی پروژه به مدل سه بعدی و ارایه گرافیکی و نوشتاری پیشرفت
پروژه به تفکیک میزان برنامه ریزی شده و میزان کار شده.
۶-تهیه فهرست مقادیر مصالح و برآورد هزینه
۷-تهیه مدل تخصیص بودجه به تفکیک زمان، مصالح و نیروی انسانی، و سایر منابع مورد نیاز

bim در مرحله ساخت

خدمات ما در مرحله پسا ساخت

مالکان و کارفرمایان با استفاده از روشها و فرآیند بیم می توانند به کیفیت بالاتر و عملکرد بهتری در ساختمان خود دست یابند. بیم همکاری بین دست اندرکاران پروژه را تسهیل نموده، خطاها و تغییرات موجود را کاهش داده و به روند کاری موثر و کار آمد تری منتهی می شود که در نهایت هزینه و زمان پروژه را کاهش می دهد.——-خدمات BIM

bim در تعمیر و نگهداری

خدمات BIM در حوزه تعمیر و نگهداری

 ۱- ایجاد پایگاه داده ها شامل تمام مشخصات اجزای ساختمان موضوع این خدمات از قبیل: دوره های سرویس، نحوه سرویس، گارانتی، وارانتی، قیمت، مسئول نگهداری، عمر مفید و…
۲- ایجاد نرم افزار واسط برای ارتباط دادن پایگاه داده های اجزا به مدل سه بعدی و تعامل با کاربر انسانی.
۳- ایجاد وبسایت و تعریف سطوح دسترسی به پایگاه داده ها و برقراری شبکه اتوماسیون برای کارفرما و بازدیدکنندگان و سرویس کنندگان.
۴- ایجاد مدل سه بعدی براساس ازبیلت ساختمان و ایجاد اجزا، مصالح و دستگاه
هایی که باید مورد تعمیر و نگهداری قرار گیرند.

bim بهره برداری از فضا

خدمات BIM در حوزه بهره برداری از فضا

۱- تهیه مدل سه بعدی از ساختمان ، فضاهای آن ، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی.
۲- تهیه برنامه کاربری و فعالیتهای هر فضا و ایجاد امکان تنظیم دلخواه در آن.
۳- تهیه پایگاه داده ها شامل فعالیتهای فضایی، نور، شرایط آسایش، امنیت و… .
۴- برقراری ارتباط و پیوند دوطرفه میان مدل سه بعدی فضا-محور با پایگاه داده ها.
۵- تهیه نرم افزار اختصاصی برای استفاده از پایگاه داده ها.
۶- ایجاد وبسایت و تعریف سطوح دسترسی به پایگاه داده ها.

bim در حوزه تبلیغات

خدمات BIM در حوزه تبلیغات

۱- سطح :۱ایجاد فایل سه بعدی خام به صورت شماتیک.
۲- سطح :۲ایجاد فایل سه بعدی کامل بر اساس طراحی داخلی پروژه.
۳- ایجاد فایل سه بعدی در روی سیستم عامل اندروید.
۴- تهیه مدل سه بعدی تعاملی ) (Interactiveاز پروژه (قابلیت قدم زدن اختیاری در پروژه.)
۵- ایجاد فایل قابل مشاهده پروژه توسط عینکهای سه بعدی.
۶- امکان ایجاد تغییر در رنگ و مصالح پروژه توسط کارفرما در محدوده های مشخص شده.