برنامه ریزی و کنترل پروژه

بدون شک امروزه یکی از مهمترین موضوعاتی که موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه را رقم می زند، دانش مدیریت پروژه است. داشتن مهارت در برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از موضوعاتی است که هر مدیر پروزه باید به آن احاطه داشته باشد و بتواند با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار او قرار می گیرد، تصمیمات لازم را در جهت بهبود عملکرد، کاهش زمان و هزینه اجرای کار اتخاذ نماید.

در برخی از پروژه ها خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برون سپاری می شود و تهیه برنامه زمان بندی پروژه، اقدامات کنترلی و تهیه گزارشات توسط مشاور برنامه ریزی و کنترل پروزه صورت می پذیرد و در برخی دیگر توسط عوامل مستقر در سایت انجام می شود، که هر یک می تواند معایب و مزایایی داشته باشد.

ما این امکان را فراهم کرده ایم تا شرکت ها، پیمانکاران و کارفرمایان بتوانند  جهت تهیه برنامه زمان بندی و انجام کنترل پروژه از خدمات ما استفاده نمایند و در موعد مقرر برابر توافق حاصل شده گزارشات دوره ای و مدیریتی را بسته به نیاز خود از طرف ما دریافت نمایند.

همچنین این تیم آمادگی دارد در زمینه تهیه لایحه تاخیرات، خدمات اجرایی و مشاوره ای را به متقاضیان ارائه نماید.